top of page

Historie habešských koček

Úvodem

          Habešské kočky jsou nádherná stvoření, která mne už několik let uchvacují svou elegancí, chytrostí i vyrovnanou a družnou povahou. Chtěla jsem se proto něco dozvědět o jejich rané historii, což se mi na českých webech příliš nedařilo (nebo možná jen neumím hledat). Proto jsem zabrousila (nebo chcete-li zabrowsila) na weby britské, které jsou v tomto ohledu mnohem obsažnější a uvádějí spoustu zajímavostí, které jsem jinde nenalezla. Informace si sice místy odporují (například existují různé teze o původu tohoto plemene) a těžko říci, kde leží pravda, ale i tak je to zajímavé čtení. Proto jsem se pokusila výtah z těchto textů přiblížit i případným zájemcům z řad neangličtinářů.

          Pokud vám však anglický jazyk problémy nedělá a zajímáte se o počátky chovu (nejen) těchto čtvernohých krasavic včetně rané genealogie apod., určitě nahlédněte do článků zmíněných v referencích, z nichž jsem v tomto elaborátu porůznu čerpala. Za pozornost stojí celý web messybeast.com.

          V případě, že si nepotrpíte dlouhé texty, velmi výstižný popis (nejen) habešských koček najdete například na těchto stránkách, a to včetně stručné historie.

Raná historie

          Milovníci habešských koček rádi věří různým romantickým mýtům, například že předkové jejich aristokratických miláčků dělali společnost již staroegyptským faraonům. K tomu je však třeba podotknout, že habešské kočky tak, jak je známe dnes, jsou produktem dlouholetého chovatelského snažení a křížení až ve 20. století – jejich původní podoba byla poněkud odlišná, což je patrné z dobových fotografií a ilustrací.

          Existuje několik teorií, které vysvětlují původ těchto koček. Ze svalnatého zevnějšku habešanek se dlouho usuzovalo, že jejich předky jsou divoké africké kočky (někdy též nazývané kaferské), které na lodích do Evropy přivezli britští vojáci. Jenže ti v devatenáctém století nebojovali pouze v Habeši (dnešní Etiopii), ale i v Indii nebo na Cejlonu. Kočky z těchto zemí byly pískově zbarvené a říkalo se jim původně kočky indické (nejspíše se jednalo o dnes vzácné divoké kočky cejlonské). Protože se však čtvernohé imigrantky z Afriky a z Indie v Británii sešly zhruba koncem války v Habeši, začalo se jim časem říkat podle této africké země.

          Moderní analýzy DNA řadí původ habešských koček spíše do Asie než do Afriky. Dosvědčují to nejen výše zmíněné indické kočky, ale například i exponát zoologického muzea v nizozemském Leidenu označený jako „Patrie, domestica India“, který je „habešance“ velmi podoben a jenž sem byl přivezen již v letech 1834–1836. Je tedy o 30 let starší než Zula, první oficiálně zaznamenaná příslušnice tohoto druhu. V podstatě to tedy vypadá, že „habešské“ kočky vůbec nepocházejí z Habeše, nýbrž z Indie, a do Habeše je následně naopak importovali britští vojáci.

          První zmínky v odborném díle se vyskytují v knize „Book of Cats“ od C. H. Rosse (1867). Často citovaným úryvkem je: „V Habeši jsou kočky natolik ceněné, že dívka na vdávání, která s sebou přinese kočku, se považuje za favoritku.“ Ve skutečnosti však obyvatelé této země kočky běžně nechovali a ani pozdější cestovatelé v těchto končinách vůbec žádná taková domácí zvířata nenašli, což opět nasvědčuje teorii, že rodným kontinentem našich habešanek je Asie, nikoli Afrika.

          Ať už byl původní domov habešských koček jakýkoliv, první zaznamenanou „oficiální“ příslušnicí tohoto plemene je Zula, přestože její další soukmenovci, kteří se začali postupně na výstavách objevovat (zaznamenáno dobovými ilustracemi) vypadali odlišně. Zulu v roce 1868 do Británie dopravila paní Barrett-Lennardová, manželka britského kapitána. Konkrétně uvedla, že si ji „na konci války přivezla z Habeše a cestou domů ji krmila syrovým hovězím. Kočka byla dlouho velmi divoká, ale nyní se silně upnula na svou paní. Přestože má spoustu různých výstředností, které jsou ostatním kočkám cizí, celkově se jedná o nádherný exemplář kočičího plemene.“ Veřejně se Zula poprvé představila na Druhé mezinárodní výstavě koček, jež se konala 16. 12. 1871 v londýnském Křišťálovém paláci, a získala zde třetí cenu. Dobový tisk referoval, že tato kočka „působí velmi sklíčeně, jako by ji náhlá sláva netěšila a toužila spíše po barbarské svobodě za starých zlatých časů krále Tewodra.“ Tento „smutný“ výraz se myslím zachoval i u leckterých dnešních habešanek, které často na fotografiích působí nešťastně, přísně nebo úzkostně, přestože jejich povaha je právě opačná.

          V roce 1882 bylo toto plemeno oficiálně uznáno a v roce 1889 byly stanoveny jeho standardy. Přesto je někteří posuzovatelé zpočátku odmítali přijmout s odůvodněním, že se v podstatě jedná o obyčejné britské „mourinky“ s neobvyklým zabarvením, které přicházejí na svět zcela náhodně a jsou takřka k nerozeznání od svých importovaných sestřenic. Některé z prvních oceňovaných „habešanek“ pak podle nich byly právě tohoto druhu. Přezdívalo se jim „bunny/hare cats“, čili „králičí/zaječí kočky“, podle tickingu, tj. různobarevných pruhů na jednotlivých chlupech. Přestože se toto označení dnes přičítá právě kočkám habešským, původní „bunny cats“ byly samostatnou varietou britské kočky (článek je v angličtině), s níž se ty „importované“ habešské zprvu mísily.

          Vzhledem k tomu, že toto plemeno nebylo ve svých počátcích považováno za zcela plnohodnotné, chovatelé své svěřence bez problémů křížili s jinými kočkami (například s perskými, ruskými či angorskými), aby zjistili, jak se „ticking“ projeví v různých barevných varietách. Tak mimo jiné vznikla první habešská činčila (pravděpodobně spojením s perskou činčilou), z níž vzešly první kočky ve stříbrné varietě. U britských posuzovatelů se však na počátku 20. století tato barva nesetkávala s kladnou odezvou. Argumentovali, že tento odstín zcela odporuje „teplému“ zbarvení, které je pro toto plemeno typické. Protože stříbrné habešanky na výstavách jen málokdy získaly nějaké ocenění, již ve dvacátých letech v Británii tato barevná varieta zcela vymizela (několik takto zbarvených koček bylo dopraveno do USA, kde však také postupně zanikly). Na Britské ostrovy se tyto kočky vrátily až v 60. letech, kdy stříbrná začala opět nabývat na popularitě, a to přikřížením s britským stříbrným kocourem v barvě „spotted tabby“ jménem Culverden Mercury, který se v podstatě stal praotcem všech stříbřitě zbarvených habešanek (a somálek) v Británii. FIFé tyto barevné odstíny uznává až od roku 1983.

          V roce 1903 se o tomto plemeni začalo psát hned v několika prestižních publikacích. Do té doby však neexistují téměř žádné přesné záznamy o tom, jak chov vlastně vznikal. Krátce po příchodu Zuly z Habeše se z této lokality přiváželo velmi málo jedinců, a proto se Zula pářila i s místními britskými krátkosrstými kocoury. Ke genezi prvních koček s tickingem tedy jistě přispěly geny již na starém kontinentu zavedených druhů, jakož i indických koček. První habešanky byly pravděpodobně kříženci, kteří v sobě nesli různé mourování i barvy a již často na svět přiváděli i dlouhosrsté kočky. Genofond plemene tedy zpočátku obohatily i stříbrné, zředěné (modré), non aguti (jednolitá barva) či dlouhosrsté geny.

          Díky těmto raným pokusům se i v pozdějších letech občas objevovaly různé výjimky ze stanovených pravidel. V roce 1920 to například byly modrooké „albínské“ habešanky, které měly krémově bílou srst, uši zbarvené v „králičí“ barvě a na hřbetě typický „úhoří pruh“. Spekulace, že tohoto zbarvení bylo dosaženo křížením se siamkami, jejich chovatel rezolutně popíral. Ať už byl její původ jakýkoli, tato linie vymřela za pouhých 7 let spolu s posledním takto zbarveným kocourem. Jako další výjimku lze uvést například černou habešanku jménem Woodroofe Nigra, která se ve 30. letech narodila „standardním“ divoce zbarveným rodičům, kteří však oba nejspíše nesli non-agouti černý gen, jenž tak dostal šanci se projevit.

Překážky a pohromy

          Do první světové války se habešské kočky v Británii chovaly v celé škále různých barev – kromě „běžné“ divoce zbarvené i ve stříbrné, červené (skořicové/sorrel), čokoládové, šedé (modré) či plavé. Válka však všechny chovy zcela zdecimovala (habešských koček přežilo něco málo přes dvě desítky), a tak se do roku 1927 tyto kočky na výstavách objevovaly pouze v divoce zbarvené varietě, kterou měli posuzovatelé nejraději. Z Francie však z téhož roku existují záznamy o divoce zbarveném kocourovi jménem Ras Tafari, v jehož druhém vrhu se narodila plavá koťata s růžovým nádechem, přestože všichni jeho ostatní potomci nesli stejné zbarvení jako jejich otec. Habešanky si postupně získaly takovou popularitu, že již v roce 1931 se v Británii konala výhradně „habešská“ výstava.

          Druhá světová válka byla pohromou pro celé lidstvo, a tak netřeba zdůrazňovat, že se bolestně dotkla i jejich čtvernohých společníků. Z většiny chovů přežilo jen několik málo jedinců, značná část výstavních zvířat padla za oběť bombardování nebo se zaběhla. Britský klub chovatelů habešských koček byl rozpuštěn v roce 1940 a svou činnost obnovil až o 7 let později. Jeho vůdčí osobnosti za války zahynuly a jejich nástupci museli začínat znovu s necelým tuctem přeživších koček. Přestože se začaly o chovatelském úsilí vést pečlivé záznamy, v zájmu zachování zdravého rodu bylo občas třeba přikřížit i kočky neznámého původu, z nichž některé pravděpodobně nesly i dlouhosrstý gen (tento gen se objevoval již v začátcích – první záznamy pocházejí z roku 1936). Tak vznikly „dlouhosrsté habešanky“, které si časem získaly takovou oblibu, že přestaly být vyřazovány z chovů a začalo se jim říkat kočky somálské. V USA bylo toto plemeno oficiálně uznáno v roce 1979 a o tři roky později i u FIFé v Evropě.

          Další rána habešanky postihla v 70. letech, kdy více než polovina linií podlehla kočičí leukémii (FeLV), přestože tyto kočky nejsou k tomuto viru náchylné o nic více než jiné. Shodou nešťastných okolností se však v poměrně nepočetném plemenu nákaza rozšířila velice rychle, protože zahrnovalo jen několik (a tudíž velmi často „využívaných“) kocourů. Faktem je, že roku 1978 v Británii opět přežívala jen zhruba desítka habešanek. Úplnému vymření těchto nádherných koček se podařilo zabránit jen díky značnému úsilí chovatelských klubů, které spojily své síly a na radu veterinářů začaly uplatňovat přísné zásady testování a izolace. Tento systém se velmi osvědčil, takže během několika let byly v podstatě všechny tyto kočky na FeLV testovány a podařilo se zachránit dostatek chovných jedinců, aby přežil celý druh.

Chov mimo Británii

          V USA se první doložené habešské kočky objevily v roce 1907. Výstav se různě účastnily až do roku 1917, kdy takřka na 15 let výstavní „mola“ opustily. Až v roce 1934 byl přivezen pár koťat z Anglie, jejich potomci však umírali mladí a nepodařilo se je dále rozmnožit. Proto si zdejší chovatelé nakonec zapůjčili pár koček z Anglie. Kocour byl šampión jménem Ras Seyum a byl tehdy považován za nejlepšího kocoura v celé Británii (jeho fotografie se v roce 1938 objevila i v časopise National Geographic), takže jeho majitelé sklidili značnou kritiku za to, že si dovolili „vyexportovat“ zrovna takové zvíře. Pro obnovený americký chov to však byl evidentně dobrý počátek a poté, co se sem dostali další jedinci tohoto druhu, se začala zdejší populace habešanek utěšeně rozrůstat.

          Ve Francii se s chovem tohoto plemene začalo v roce 1927. Do Holandska byly habešanky dopraveny v roce 1937, první linii však ukončila druhá světová válka a chov byl obnoven až v roce 1961. V Dánsku se příchod těchto kočičích krasavic datuje do roku 1950, ve Švédsku do roku 1953 a o dva roky později další párek putoval až do Aucklandu na Novém Zélandu, odkud byly tyto kočky v roce 1959 převezeny i do Austrálie.

          U nás se s chovem tohoto plemene začalo v roce 1981, většího rozšíření se však habešanky dočkaly až v 90. letech. Není divu – tato čtvernohá stvoření si rozhodně zaslouží řídit heslem „milujte se a množte se“.

exponát z muzea v Leidenu

Exponát v leidenském muzeu.

Harpers Weekly., 1871

Část ilustrace a článek z časopisu Harper’s Weekly (1871), referující o výstavě koček, na níž Zula (vpravo) získala třetí cenu. Celý obrázek si můžete prohlédnout zde.

Zula

Zula, zvěčněná v knize Cats, Their Points, Etc od Gordona Stablese (1874)

(Zde si nedokážu odpustit jednu svou vlastní nekorektní spekulaci „mimo protokol“: Toto vyobrazení je v souvislosti s habešankami často uváděno jako důkaz, jak se tyto kočky od svých počátků vyvinuly. Jenže na výše uvedeném portétu z výstavy Zula vypadá o dost jinak než na této ilustraci. Nemohu se proto ubránit dojmu, že malíř zde jen výrazněji uplatnil svou uměleckou licenci – možná mu Zula označkovala boty, a tak se jí takto pomstil. Čest její památce! :-)

habešská kočka, 1902

Krátkosrstá kočka s tickingem – „bunny cat“.

stříbrná habešanka, 1914

Obrázek z časopisu Fur and Feather, 16. leden 1914. Šampion Ouzero Taitou, stříbrný habešský kocour z chovu paní Carew-Coxové. Tento krasavec vyhrál šest soutěží ve Westminsteru, Hounslowu, Richmondu a dalších. V Křišťálovém paláci zvítězil hned třikrát a v Cambridgi získal titul nejlepší kočky výstavy. I přesto si první stříbrné habešanky nezískaly u chovatelů dostatečnou oblibu a tyto linie vymřely.

habešská kočka, USA, 1941

San Bernardino Sun, 5. prosince 1941: Jestliže tento kocour pohrdavě přezírá obyčejné pouliční myšilovy, je tomu tak nejspíše proto, že Djer-Me Woodrofe Moya (habešský novic) pochází z Afriky a patří ke dvanácti exemplářům svého druhu, které se ve Spojených státech chovají. Na fotografii je zachycen v náruči Helen Callahanové na výstavě koček ve Filadelfii.

žlutá habešanka, 1949

„Žlutá“ habešanka.

Reference

bottom of page